Setermesse på Øverdalssetra søndag 6. august

Publisert 01.08.2017 15:11

Det er Gudstjeneste på Øverdalssetra søndag 06.08.2017 kl. 12.00.

Sokneprest er Jan Olav Veium, tekstleser er diakon Gro Oltedal Veium

Dette melder Jon H. Rotbakken, Kirkeverge iStor-Elvdal kirkelige fellesråd

H.S.