Sjølbetjening ved JOKER

Publisert 02.12.2020 16:31

 IMG_3631.jpg NEK
I år tilbys ikke julenek på døra. Men julenek kan kjøpes ved sjølplukk på JOKER Atnbrua. Betalingen skjer med Vipps. Dette er vel et coronatiltak? Dørsalg av julenek og Stor-Elvdals-jul er satt på vent.