Skula viktigst!

Publisert 23.11.2019 11:29

logo Sollia skoleDet har siste dagene blitt publisert saksliste til formannskapsmøte for S-E, den 27 november.

Blant sakene som skal opp er rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020-23 med årsbudsjett for 2020.

For solliværingene er den stadig tilbakevendende og engasjerende sak; utredning rundt nedlegging av Sollia skole, igjen et av rådmannens spareforslag .

Sollias sammenligningsgrender i Stor-Elvdal; Atna og Opphus, har tidligere blitt offer for Stor-Elvdals budsjettsparekniv og disse to smågrender kan i dag skilte med fravær av barnefamilier og sitter igjen med en aldrende befolkning. Sollia har i dag mange småbarnsfamilier og med en veldig bra barnehageandel. Så skola vår trenger vi!

Det er ingenting som tilsier at lokalsamfunnet Sollia skulle havne noe bedre ut enn Atna og Opphus ved en skolenedleggelse, og derfor vil en konsekvens av rådmannens "besparende" regnestykke være avbefolkende og ødeleggende for det livskraftige lokalsamfunnet helt øverst i kommunen.

 Avslår søknad

En annen av sakene som skal opp for formannskapet, er Sollia fjellstyres søknad om tilskudd til adkomst til Atnsjøen som kommunestyret i tidligere budsjett har avsatt inntil 1 mill kroner til. Rådmannen foreslår overfor formannskapet at de avslår denne søknad, med bakgrunn i at det allerede finnes flere private veier og i de endrede økonomiske rammer.

Sollia.nets redaktør støtter rådmannen i dette.

Det har opp gjennom tidene vært delte meninger om behov for denne adkomstveien ned til Atnsjøen innad i fjellgrenda Sollia. Slik er det nok også fortsatt, men det er nå kanskje ikke den fastboende befolkningen som ønsker denne veien mest...

De fleste Solliværinger er godt nok fornøyd med å benytte de private veiene som allerede eksisterer.

 Sollia.nets redaktør ønsker å slå fast ovenfor formannskapet, at i kommunens trange budsjettkabal, vil Sollia og Solliværingene være mye mer tjent med å beholde skola enn en ny veg ned til Atnsjøen Politikere
- spar dere ikke fant!

Jo Øvergaard

Redaktør sollia.net