SP gjorde et brakvalg

Publisert 11.09.2019 12:25

Ordfører EvenSjøl om han ennå ikke formelt er valgt, tyder alt på at atnbruingen Even Moen gjør comeback og blir bygdas ordføer i den kommende valgperioden.I spissen for Sp gjorde Even et brakvalg. Koalisasjonen Sp, H, SV og V overtar nå.

AP sto alene
Ap med dagens ordfører Terje Hofstad er riktignok bygdas største partiet i Stor-Elvdalmmed sine 37.5 %.  De var klin avhengig av å få over 50% av stemmene for å få beholde sin ordfører. Det hadde de i forrige periode der de hadde 9 av 17 representater. Nå ble det bare seks. Og sjøl med SV med på laget med sine to representanter i det nye kommunestyret, hadde det ikke holdt. Men SV gikk altså inn i koalisasjonen som nevnt ovenfor.


Det er tydelig at det sliter på å regjere med rent flertall som som Ap har gjort i inneværende periode.

Partiene fordeer seg slik i det nye kommunestyret: Ap: 6, Sp: 5, SV: 2, H: 2, FrP: 1, V:1.

På'n igjen
Even går dermed på sin andre preiode som ordfører, den første var i 2011-2015. Nå blir det igjen dagpendling fra Atnbrua til Koppang, en tur på vel sju mil - en veg.

Generelt om valget:
Det var i alt 2005 stemmeberettigede, derav avga 485 forhåndsstemmer og 873 på sjølve valgdagen, tilsammen 1358 avlagte stemmer, derav 1350 godkjente. 
I Sollia ble det avlagt 76 stemmer.

Hvordan gikk det med solliværingene?
Generelt kan en si at solliværingene som vanlig var godt representert på listene ved årets kommunevalg.
16 lokale navn sto oppført på de ulike listene.

Vi ser litt nærmere på dette parti for parti:
Valg         Navn                                    Personstemmer   Slengere     Nomminert som
Ap: - fikk inn 6 i kommuneatyret
2               Terje Andreas Hofstad       63                           5              1
6               Tor Einr Skogesal               20                          20             10
12             Turid Lucie Hofstad               9                           1                9 - vara

SV. - fikk inn 2 representanter
3              Ellen Marie Tangen               8                           5                8 - vara
5              Wenche Myrvang Tangen      9                           4                9
6              Stein Vaaler                           3                            0               10 - vara

Venstre - fikk inn 1 representant
1             Sverre Oskar Øverby          41                         56               1

Sp -
fikk inn 5 representanter
1             Even Moen                           71                         7                 1
6             Ole Anton Brænd                  24                         4                 7 - vara
7             Ole Sollien                            22                         0                16 - vara
8             Ida Torstensen Heier              8                         11                3 - vara
11           Hans-Petter Ruud                 11                           9               11 - vara
12           Håkon Edvard Nesset           5                            2                14 - vara
14.          Anne Lene Wang                  14                          5                 8 - vara
16          Einy Synniva Brænd             16                           3                11 -
17          Jon Audun Furuseth                2                           0                10 -

Dette betyr at Sollia står tilbake med bare tre representanter i kommunestret. Men de har Sverre Oskar Øverby (V) på lur fra nede i Atndalen, og han kan nok snakke utkantenes sak så godt som noen.

Påfyll
Ser vi på de som fikk litt "påfyll" på sine listestemmer, ser vi at
Even Moen fikk 71 personstemmer og 7 slengere.
Terje Hofstad fikk 63 personstemmer og fem slengere.
Tor Einar Skogesal fikk her 20 personstemmer og 13 slengere, forøvrig det samme antall slengere som listetoppen Linda Otnes Henriksen. Men hun var helt suveren i antallet personstemmer der hun fikk hele 105 personstemmer.
Personstemmer betyr at det er avgitt ekstra stemme på egen liste.
Slengere er stemmer fra andre lister.

Les hele valgprotokollen for Stor-Elvdal her

H.S.