Spektakulær fløterfilm lansert

Publisert 02.09.2016 07:00
Dette blir bakteppet for Eystein Olav Fossums fortelling
Under onsdagens åpning av Fossedagene ble fløterfilmen fra Atna og Hira presentert. Filmen som baserer seg på digitaliserte opptak fra Mathiesen Atna der daværende Ambros Sollid og Erich Mathiesen hadde lagt ned et betydelig arbeid med å ta opp 16 mm film. Alt dette unike råmaterialet er nå digitalisert og stilt til disposisjon for bruk til denne filmen. - Vi er svært takknemlig for dette bidraget og det samarbeidet vi har hatt med Mathisen Atna v/ Erich Mathiesen som i sine første år på Atna sjøl var med som aktiv fløter. Erich Mathiesen leser sjøl kommentarene i filmen som er på 20 min. og vises hver dag i Fossehuset under Fossedagene fordelt på korte sløyfer som vises fortløpende og ei lengre sløyfe som vises to ganger om dagen.

Unik
Filmen må sies å være en unik dokumentasjon på fløtinga i Atna og Hira med alle de utfordringer det førte med seg. Ikke minst viser filmen det omfanget og de utfordringene fløterne sto ovenfor i vassdrag som ikke var like enkle. Men dette var også ei utfordring for bygdas karer som ga både fart og spenning samtidig som fløtinga var en kjærkommen avslutning  på vinterens harde slit i tømmerskogen.

Regien er ved Bjørn Brænd og "teknisk sjef" Lars Otto Wollum
Bjørn Brænd har regien i filmen og Lars Otto Wollum sørger for det tekniske med lyd og bilde i Fossehuset

Klar for premiere
H.S.