Stort oppmøte av bodselgere på markedsplassen

Publisert 31.08.2017 10:37


 1-IMG_3652

Fossedagen med marked på Jomsborg ser ut til å sette rekord med hensyn til antall boder, kan markedsgeneralen fortelle. Vi har registrert i overkant av 30 bodselgere som kommer, og det er en spennende miks av kortreist, lokal mat, kunsthåndverk og kunstprodukter og håndverksprodukter innen tekstil, metall og tre. Det blir rene opplevelsesboder, her kan vi kanskje regne ansiktsmaling av markedsplassens yngste som den med størst tilstrømning av barn. Våre gjester møter boder med informasjon og boder med aktiviteter, for eksempel kurs i toving og spikking i regi av Stor-Elvdals husflidslag. Sollia skytterlag tilbyr luftgeværskyting og Kvebergøyas Martin Kjønsberg kjører tålmodig voksne og barn mellom Jomsborg og Vannbruksmuseet. For å nevne noe.

Plass til flere

Selv om vi nå begynner å nærme oss grensen for antall boder, er det plass til flere, og vi har gode utvidelsesmuligheter. Det er sikkert flere som ikke har fått tilbud om plass på markedet, men som gjerne vil komme – til det er å si at de er hjertelig velkommen. Det er gratis å være på Jomsborgs markedsplass. Hans Bondal er sjef på markedsplassen lørdag.

BB