Takk til våre støttespillere

Publisert 01.09.2017 07:00

Styret i Foreningen Fossedagene i Sollia vil takke for verdifull støtte til årets Fossedager:
Sponsorer:
Hedmark Fylkeskommune
Sparebanken Ostlandet
Logo_NØK_svart


Glommen
logo-moelvenBlåfjellia-1-700x405
Mathiesenlogo org
FIAS_Blomst_rgb

Tine
cb210e_d1d7cbdf51c3e8f6cdf29a8245d40d1c
1-Atnasjø kafe sign.
Atnasjø KafeSkogbrukets rentemidler

Sponsor for Maurstadprisen
Stor-Elvdal Bonde- og Småbrukarlag


Annonsestøtte fra
Industrielektro Folldal
Folldal Maskin
Bygger'n Dalholen

En container med rykende fersk kaffe fra
Rondane Gjestegård Enden

Kirkekaffen på Solvang på søndag:
Sollia Menighetsråd

Sollia Fjellstyre

Ellers rettes det en takk til alle som hver på sitt vis hjelper til med å dra dette arr. vel i hav,- ingen nevnt, ingen glemt.

Hilsen styret i Foreningen Fossedagene i Sollia