Terje Hofstad ny daglig leder i Blindeforbundet i Hedmark

Publisert 16.12.2019 11:51

terje andreas hoffsatdTerje Hofstad er tilsatt som ny daglig leder i Blindeforbundet i Hedmark.
- En jobb jeg virkelig har drømt om ,sier Terje til Østlendingen. 
Terje er ansatt av Norges Blindeforbund og sorterer under hovedkontoret i Oslo. Han skal ha kontorplass på Hamar med Hedmark som ansvarsområde. På dette fylkeskontoret er det to ansansatte og det pågår en prosess mt å slå sammen fylkeslagene i Hedmark og Oppland. Men fortsatt skal det være to kontorer med minst like mange ansatte, det er en forutsetning for drøftingene.

Ikke bare for blinde
Blindeforbundet har medlemmer som både er blinde og svaksynte. I Hedmark har Blindeforbundet rundt 400 medlemmer, men det er trolig 8-10.000 i alle aldre i Hedmark som har en eller anen synshemming. 
- Min jobb blir  å legge forholdene til rette for at blinde og synshemmede skal fungere i samfunnet; både i jobb og i andre funksjoner i hverdagen, sier Terje Hofstad tl Østlendingen. Han vil pendle fra Sollia til jobben på Hamar. Han deler ei leilighet nær Gardemoen med sin daske kjæreste som er flyvertinne. - Men hjemstedet mitt er fortsatt Sollia, understerker Terje som fortsetter i kommunestyret og formannskapet i Stor-Elvdal.

H.S.