Tidligsanking av sau

Publisert 25.08.2020 18:11
20 0816 tidlige sauer
Bildet: Bildet er tatt før tidligsankinga hadde startet. Denne flokken kom skremt hjem på egen hand. I seg sjøl et dårlig tegn

Atnelien hamnelag som organiserer beitebruken nord og øst for Atnbrua er i gang med tidligsanking. Fylkesmannen i Innlandet har framskyndet tidligere vedtak om tidligsanking pga ulveproblemer, til 20. August i år pga av funn av ulvedrept sau i beitelagets område.

Foreløpig er et lam dokumentert ulvedrept hos Ole A. Brænd. Skadefellingslaget har foreløpig innstilt sin aktivitet til det oppstår nye skadetilfeller. Det er nå satt igang full aktivitet på sankinga, og jegere og bærplukkere bes være oppmerksomme på aktiviteten, og gjerne melde fra om funn og oppservasjoner.
Fellingstilltelsengår ut i morgen. Det er ikke funnet flere drepte eller skadde sauer.