Tjuvene tatt

Publisert 06.05.2020 10:35

20 0506 tjuveri 3
Bildet: Arbeidere fra LAJE på anleggsplassen. Laje er et dialektuttrykk fra Trysil og betyr "realt dagsverk".

Det grove tjuveriet i Sollia i begynnelsen av april synes nå å være oppklart.

I begynnelsen av april var det et grovt og stort tjuveri fra en anleggsplass i Sollia. I sum dreier det seg om verdier av godt over 1 mill.
Det gjelder riggplassen til de som driver med linjebygg fra trafostasjonen til Eidsiva like nord for Enden River Lodge /Rondane Gjestegård Enden. Det er Trysil Linjebygg og LAJE.nett som for tida driver med fornyelse av kraftlinjene gjennom Sollia. 

Grove tjuverier
Innlandet politidistrikt har siden 6. april etterforsket grove tyverier i Østerdalen. Dette gjelder bl.a. også grovt tyveri fra anleggsplassen i Sollia og fra et fraflyttet småbruk i Folldal.  

Østerdøler

- Seks personer, alle østerdøler, men ikke alle er Stor-Elvdøler, er siktet i de ulike sakene, og to av disse ble varetektsfengslet forrige uke, sier etterforskningsleder i Innlandet politidistrikt Ulf Erik Strand til sollia.net.  
S
aken fortsatt er under etterforskning og politiet ønsker derfor ikke å kommentere om det er begått flere tyverier tilknyttet denne saken.

Funn av narkotika og skytevåpen 

Politiet har gjennomført ransakinger på flere forskjellige steder i Østerdalen, og det meste av tyvegodset har da kommet til rette. Torsdag i forrige uke fant politiet en ATV og en vinsj for linjelegging gjemt på en adresse i Østerdalen. 

I tillegg har politiet ved ransakingene i disse to sakene også gjort beslag av litt narkotika og noen skytevåpen. Politiet har også beslaglagt motorsykler, tilhenger, motorsag og ATV som tidligere er meldt stjålet fra andre steder i Innlandet politidistrikt

Godt samarbeid

De siktede har forklart seg ulikt om sin kunnskap i sakene de er siktet for. Etterforskingen har vært gjort i et samarbeid mellom politiet i Nord-Østerdal, Koppang og Elverum. Politiet legger opp til en rask etterforskning der de ansvarlige må påregne å møte i retten i løpet av høsten.
Etterforskningsleder i Innlandet politidistrikt Ulf Erik Strand opplyser til sollia.net at en samordnet aksjon med god ressurstilgang gjorde det mulig å kunne ransake på flere plasser samtidig. Dette var mulig gjennom et tett samarbeid mellom politiet i Nord-Østerdal, Koppang og Elverum. - Dette fungerte meget bra og bidro ikke minst til en rask oppklaring, sier etterforskningsleder i Innlandet politidistrikt Ulf Erik Strand.

Pass på
- Sjøl om vi ser en nedgang i vinningsforbrytelsene, er det all grunn til å be publikum passe godt på tingene sine, sjøl ute på landsbygda. Som vi ser her kan det forekomme grove tyverier sjøl der, slik som her i Sollia. Tyvene kan lett tenke at det er lettere å komme seg unna her som det ikke er så utbredt med kammeraovervåking etc. Det er derfor all grunn til å passe på, understreker etterforskningsleder Ulf Erik Strand. 

H.S.