Tømmerdrift på Sør-Nesset

Publisert 06.04.2019 14:44
Hogstmaskin 
I disse dager har skogbruksleder Ole Sollien i Glommen Skogeierforening tømmerdrift på Sør-Nesset. Dette er den første drifta hos den nye eieren Bjørn Brænd. Det er bygget driftsveg ned til Atnsjøen i løpet av vinteren, nettopp for å få ut tømmeret nedenfor gården. Flott vær og frost i bakken gjør at veien holder godt, og det blir små kjøreskader i dette bærekraftige terrenget..
Tømmeret blir lagret for henting langs fylkesveien, og vil forhåpentligvis bli hentet av tømmerbiler før påske. Det henstilles til bilkjørere om å ta det rolig når tømmerbilene står i veien og laster tømmeret.
Lassbærer