Toralv Maurstad fikk en varm velkomst

Publisert 05.09.2016 15:38

 Beate og Toralv - et velkjent tospann under Fossedagene
De rundt 500 frammøtte under kulturprogrammet i Fossen lørdag fikk full valute for pengene. Allerede når bilen med Bemnte og Toralv kjørte inn påplassen foran Fossehuset, gikk det et forventningsfullt sukk som kunne høret: sjå der, der kjem n' Toralv. Og uten forkleinelse for noen av de ander som opptråtte:  Det å se og høre Toralv Maurstad nærmest "gammellik" seg på scene, var stort. Det var det ikke bare NRK Dagsrevyen som fikk med seg.

Årets Fossegrim  Sven Nyhus spillerSven Nyhus ble utnevnt til årets Fossegrim etter sitt arbeid for norsk folkemusikk og ikke minst for de mangeårige bidrag han har gitt til Fossedagene og lokalet Jomsborg. Her spiller han Fanitullen.Unni Lise og Ola Jonsmoen fikk årets Fossepris
Unni Lise og Ola Jonsmoen fikk meget vel fortjent årets Fossepris . De fikk prisen for sine store kulturelle innsats.
Redaksjonen kommer nærmere tilbake til dette.
 Alf Hulbækmo spiller fir Beate og Tol (2)
Alf Hulbækmo fikk prisen som årets unge talent, en pris som var sponset av Sparebanken Hedmark. Det ble også innstiftet en egen Maurstad-pris som gikk til Toralv Maurstad. Prisen som er ny av året skal gis til personer som som har vært rammet av harde slag her i livet og har vist vilje og evnet til å komme tilbake
Redaksjonen kommer nærmere tilbake til også dette. Prisen har fått bruke navnet Maurstadprisen av Toralv Maurstad. Pisen er en bjørkebolle.

Årets minneplate var viet Mathiesenselskapet
Årets minneplate var viet industruigrunderen Arthur Mathiesen for det han og hans firma har bbetydd for lokalsamfunnet Sollia. Teksten på minneplata forteller dette med all tydelighet.

Tømmer gjennom fossen
Dagens program i fossen ble avsluttet med å fløte tømmer gjennom fossen for første gang sinde begynnelsen av 60-tallet. Tidligere er det oppgitt 1959, men senere studier viser at det ble fløtt noen år senere.

Redaksjonen kommer tilbake medmer stoff omkring også dette utover i uka.

H.S.