Ulv på ferde

Publisert 29.11.2020 16:45
20 0028 nyhetssak Jo20 1127 ulveskadd simle Marius FaldetPå sensommeren og i høst er det dokumentert både ren og sau tatt av ulv. Tre rensimler er dokumentert av Statens Naturoppsyn.
Nå sist er det funnet en rensbukk på østsiden av Blankgryta som ulv  har  spist på kadaveret av. Trolig er det ulv som har tatt denne. Elgjegere på Stor-Elvdal kommuneskog i samme terreng har sett ferske ulvespor.

Både SNO og lokalt oppsyn er interessert i å få tips og observasjoner. Ikke minst for de som er beitebrukere er det viktig å få dokumentert området ulven bruker og alle funn av kadaver, vilt som tam dyr.
1. desember begynner for øvrig lisensjakta på ulv. Da lever nok grådyr over hele Østlandet farlig.

Alle foto: Eivind Fallet, SNO
20 1127 ulvespor 2 Eivind Faldet20 1127 ulvespor 3 Eivind Fallet