Utbyggingsselskap - Atnasjø Utbygging - stiftet

Publisert 19.11.2019 13:44

1-17 0906 Atnasjø kafe krogsveenSollia.net har etterspurt status i utbyggingsprosjektet rundt Atnasjø kafe.
- Det er nå dannet et Atnsjø Utvikling AS som har som mål å utvikle områdene rundt Atnasjø kafé med hytter og aktiviteter slik at næringsgrunnlaget for kafeen også i framtida blir ivaretatt på en god og sikker måte, sier daglig leder Per Wold til sollia.net.

Hensiktsmessig
- Da nærområdene rundt kafeen som inngår i reguleringsplanen,  har vært eiet av flere grunneiere, har det vært hensiktsmessig å samle arealene i ett eget utviklingsselskap.  Denne prosessen er nå gjennomført, og selskapet vil gjennom vinteren se på aktuelle strategier med tanke på utbygging og utvikling av området. I dette arbeidet inngår også analyse av aktuelle samarbeidspartnere og bruk av lokale entreprenører. Utbyggingsplaner og hyttetegninger vil bli avklart med Stor-Elvdal kommune før de markedsføres.

Flere opplysninger
-
Atnsjø Utvikling AS gir gjerne flere opplysninger om prosjektet til Sollia.net -  når man er kommet litt lenger fram i planleggingen, sier Per Wold som er daglig leder i Atnsjø Utvikling AS.

Bakgrunn:
1. Planene for utbygging og utvikling av området rundt Atnasjø Kafe ble først presentert på en "plankafe/medvirkningsmøte" på Atnasjø Kafe i desember 2015. Les mer her.
2. Areal+ på oppdrag fra PecoEiendomsråd hadde da lagt fram et forslag til reguleringsplan. Les mer her.
3. Planene skapte en del ytringer f.eks.fra Bjørn Brænd om bevaring og utvikling. Les mer her
4. Det framkom ganske snart motforestillinger om den type hytter som var tenkt bygd. Les Per Wolls svar her
5. I slutten av februar 2017 vedtar Stor-Elvdal kommunestyre ved 2. gangs behandling reguleringsplanen for området.  Les mer her

Nå - nov. 2019 -  er det altså dannet et eget utviklingsselskap Atnasjø Utvikling som
gir "gjerne flere opplysninger om prosjektet til Sollia.net -  når man er kommet litt lenger fram i planleggingen", sier Per Wold som er daglig leder i Atnsjø Utvikling AS

H.S.