Valgmøte i Fossehuset

Publisert 15.08.2019 19:09
1-19 0813 poitisk møte
Bare FrP manglet da kommunepolitikerne møtte sine velgere i Fossehuset i går kveld. Fra v. ser vi møtelederen Even Moen, videre Ellen Marie Tangen (SV),  Maren Buen (SP), Bernt Olav Smededal  (H), Sverre Oskar Øverby (V) og Terje Hofstad (Ap).

Storelvdalspolitikerne var vel forlikte om ordningen med valgmøtet i Fossehuset og ute i de andre grendene.Hva de ellers måtte være uenige om er heller ikke lett å bli klar over.

Mange gode intensjoner for kommunes innbyggere var det fikk høre. Men Sollia skole var det felles holdning om å beholde om foreldre og unger ønsker. Likeså kommunikasjon som raskt bredbånd og positivitet til å få i gang igjen bestillingsdrosje tilbud.

Blant de 15-16 som var tilstede vart det stilt spørsmål om
- hva de enkelte partiene ville gjøre for å i gang ordning med bestillingsdrosje

- kommunens handtering av bestemmelser som vann og avløp i hyttefeltene for å fremme økt bruksfrekvens av hyttene
- erstatte underslaget som har rammet menighetsrådene - her kommer redaksjonen tilbake med egen kommentar til de svarene som ble gitt
- skogens plass i tiltak mht klimaendringene

Sverre O Øverby 
tok opp «slakting» av gardsbruk  med bakgrunn i 
Kommuneskogens oppkjøp og oppdeling av en eiendom i Atndalen.

Senterpartiet  har mange solliværinger på sin valgliste og det virket naturlig at nettopp de stod for både møteledelse og traktement.

J.Ø.