Vandring under Fossedagene

Publisert 07.06.2016 01:39
1-Nye Finstadbrua og Nordre Finstad foto BB
Fossedagene 2016  - vandring i natur- og kulturlandskapet ved Finstad
 
Det er mindre enn tre måneder til vi har gjort en vandring i kulturlandskapet ved FINSTAD. Det er et område med en interessant historie der vil skal følge lokal historie med skjebner bl.a. fra krig og fred, arbeid og helg, jordbundet og fri som fuglen.
 
Her finner vi blesterhistorie, smedhistorie, fløterhistorie, design- og kunstnerutfoldelse, utvandrerhistorie, bygningshistorie og arbeidsfolks historie gjennom 250 år. Jakt, fiske og friluftsliv har vært nødvendig for så vel matauk som selvrealisering. Og kanskje møter vi nissen?
BB
1-Nye Finstadbrua og Søre Finstad