Vårvona

Publisert 05.05.2020 10:12
20 0505 Von om vår JØSnøbare  jorder og von om grønne vårbeiter. Her ser vi Ole Harald Kulstad i sving på jordene sine med traktor og spreder for handelsgjødsel.
Fra gammelt heter det at ei snøbreie er som gjødselbreie å regne. Men Ole Harald nøyer seg nok ikke bare med  snøfall vi har hatt et par netter, men helgarderer med handelsgjødsel.