Vellykket åpning

Publisert 31.08.2016 16:02

 Fra åpningen
Med flere gjenlevende fløtere og lokale støttespillere tilstede, ble årets Fossedager åpnet med en nuik utstilling basert på fløtingas historie i Atnavassdraget. Mannen bak utstillingen Bjørn Brænd orienterte som bare han kan om dette temet.
- Jer er imponert og stolt over den jobben som Bjørn Brænd har gjort for å få til denne fremragende utstillngen, sier Jo Øvergaard i programkomiteen.
Under åpningen ble fløterfilem vist for første gang. Filmen som baserer seg på opptak gjort av Ambros Sollid g Erich Mathiesen i sin tid, må ansses å være helt unike i forhold til fløtingens historie.
Redaksjonen kommer tkilake med fmer fra åpningemn.
Ulf Helgesen betrakter utstillingen
H.S.