Vellykket FORUT-kveld på Sollia skole

Publisert 17.11.2018 14:10

1-18 1117 FOTUTkveld 4Sollia skole har årlig arrangert FORUT kveld som avslutning på teamarbeid om barn i andre land. Skolen har samarbeidet med FORUT i flere år, gjennom FORUTS barneaksjon og Skoleløpet. FORUT har som overordna mål å øke folks kunnskap om og innsikt i den fattigdom og urettferdighet vi står overfor i et nord/sør-perspektiv og årsakene til dette.

I år som i fjor har vi arbeidet med landet Sri Lanka. Elevene har lært fakta om Sri Lanka, sett filmer, hatt temadag med matlaging, og sunget og danset sammen.

Kvelden ble vellykket. Godt oppmøte og fornøyde elever som hadde gruegledet seg til underholdningsbiten med sang og dans. De eldste i barnehagen deltok også i underholdningen.
1-18 1117 FORUTkveld 1
1-18 1117 FORUTkveld 3
1-18 1117 Forutkveld 2

Å.S.R.
H.S.