Venter på avklaring for prosjekt "Vei til Andersbåta" i sørenden av Atnsjøen

Publisert 21.11.2019 10:13

Sollia Fjellstyre logo liggende

Prosjekt «Vei til Andersbåta» er Sollia fjellstyres prosjekt med å bedre adkomsten til Atnsjøen for bygdas befolkning og tilreisende.  Som representant for bygdas innbyggere så har Sollia Fjellstyre et særlig ansvar for å tilrettelegge for at bruksrettene kan utnyttes på en god måte.

Planleggingen av prosjektet har pågått i flere tiår, men først nå har man finansiering på plass for å kunne realisere prosjektet.

Venter og venter
- Vi venter nå på godkjenning av byggesøknad fra kommunen, denne skal være rett rundt hjørnet, sier daglig leder i Sollia Fjellstyre Hans-Petter Ruud . - Deretter skal utbetalingen fra kommunen godkjennes av formannskapet. Dette har blitt utsatt mange ganger i høst, men nå er vi lovet at saken skal tas opp i formannskapet 27.11.19.
- Saken ble tidligere vedtatt i kommunestyret så det er litt rart at formannskapet nå også trenger å godkjenne saken. Men dette handler vel litt om at de vil se at våre byggeplaner samsvarer med den politiske intensjonen. Entreprenør Tronfjell maskin står uansett klare til å starte så snart de får tommel opp herfra.

Planlagt byggestart høsten 2019
- Planen var å begynne høsten 2019, men fordi saken nå har blitt forsinket hos kommunen ser det kanskje ut til at vi må utsette byggestart til våren 2020. Det store snøfallet den siste uken har ikke gjort forholdene noe lettere med tanke på oppstart nå i høst.

For mer info: se vedlagte prosjektskisse - les den her.

H.S.