Setrer i Sollia

Om Marit på Nygardasetra i Vesle-Grytdalen
Publisert 30.12.2017 17:55

Om Marit på Nygardasetra i Vesle-Grytdalen

Om Marit Midtnæsset på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen Fra Den norske Turistforenings årbok for 1956. Seterliv – kapittelet om «Hytter og hus –...

Somt om setrene i Vesl-Grytdalen
Publisert 14.02.2016 13:45

Somt om setrene i Vesl-Grytdalen

Somt om setrene i Vesl-Grytdalen I Vesl-Grytdalen finner vi i dag fire setrer. Ingen av dem er i drift. Tre av dem   - setrene til Søre Moen,...

Gamle bilder fra Nygardssetra
Publisert 10.02.2016 08:49

Gamle bilder fra Nygardssetra

Her kommer bilder fra gamledager på Nygardssetra. Samtlige bilder er utlånt av Turid Pedersen. Marit karder ull. Det var populært å komme på...

Smørblomst ( tepperot)
Publisert 03.11.2015 08:55

Smørblomst ( tepperot)

- en blomst i seterlandskapet Smørblomst (Potentilla erecta) er lokalnavnet på planten tepperot om du skal lete etter opplysninger eller bilder...

Hemsmidd
Publisert 28.10.2015 00:24

Hemsmidd

Hemsidd  tå blesterjønn. Detalj fra seterdøra på "Høvva-sætra" i Vesl-Grytdalen.

Engkall  i gammel slåttemark
Publisert 26.10.2015 17:10

Engkall i gammel slåttemark

Den gamle slåttemarka er en truet naturtype. Jordbruket driver med rasjonelle høstningsmåter og skaper ensartede kulturer med fôrvekster...

Budeias værtegn
Publisert 20.01.2015 06:00

Budeias værtegn

Budeiene stod opp i gridden. Det var om å gjøre å være griaug og gjøre unna morgenstellet i fjøset og få kyrne ut på beite. Det var en æressak....

Minneord om Halldor Nyeggen
Publisert 08.10.2014 19:48

Minneord om Halldor Nyeggen

Minneord  Halldor Nyeggen er død 92 år. Han hadde framhaldsskole, folkehøgskole, landbruksskole og skogskole før sine ca. 40 år som jord- og...

Generell info om serien setrer i Sollia
Publisert 03.10.2014 10:18

Generell info om serien setrer i Sollia

sollia.net er godt i gang med en serie om setrer i Sollia.  Vi ønsker å komme med følgende info: 1. Intensjon. Vår intensjon er gjennom en felles...

Setrene i Vesle-Grytdalen
Publisert 03.10.2014 08:45

Setrene i Vesle-Grytdalen

Vi forflytter oss nå over i Vesle-Grytdalen og her kommer vi til setrene fra garder i Atnbrua. Det jobbes med stoffet slik at publiseringsdato er...