Setrer i Sollia - lager

Publisert 24.10.2019 16:41

Nygårdsssetra i Vesle-Grytdalen

Setra til Nygård Forhistorie: De eneste som har brukt setra til aktiv setring er de som i sin tid anla setra: Ole Pettersen Midtnæsset...

Nyere bilder fra Nygardssetra
Publisert 24.10.2019 16:21

Nyere bilder fra Nygardssetra

Her kommer bilder av nyere dato fra Nygardssetra Seterstua i dag Seterstua sett fra sør Fjøset og uthuset Geitfjøset og...

Om Marit på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen
Publisert 30.12.2017 17:55

Om Marit på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen

Om Marit Midtnæsset på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen Fra Den norske Turistforenings årbok for 1956. Seterliv – kapittelet om «Hytter og hus –...

Setra til garden Eggen på Gammelsetra
Publisert 12.08.2016 16:10

Setra til garden Eggen på Gammelsetra

Setra til garden Eggen på Gammelsetra. Garden Eggen ligger i Ytterdalen Rydningsarbeidet i Eggen startet omkring 1700, visstnok i et trøland...

Gamle bilder fra Nygardssetra
Publisert 10.02.2016 08:49

Gamle bilder fra Nygardssetra

Her kommer bilder fra gamledager på Nygardssetra. Samtlige bilder er utlånt av Turid Pedersen. Marit karder ull. Finkledde bykar på...

Smørblomst ( tepperot)
Publisert 03.11.2015 08:55

Smørblomst ( tepperot)

- en blomst i seterlandskapet Smørblomst (Potentilla erecta) er lokalnavnet på planten tepperot om du skal lete etter opplysninger eller bilder...

Fjellmarinøkkel
Publisert 31.10.2015 00:01

Fjellmarinøkkel

Fjellmarinøkkel   Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) er en liten merkeplante for slåtteenger med lang kontinuitet, det vil si gammel...

Engkall  i gammel slåttemark
Publisert 26.10.2015 17:10

Engkall i gammel slåttemark

Den gamle slåttemarka er en truet naturtype. Jordbruket driver med rasjonelle høstningsmåter og skaper ensartede kulturer med fôrvekster...

Ukas naturbilde 49/2014
Publisert 01.12.2014 00:07

Ukas naturbilde 49/2014

Ro over setervollen   Nå hviler vinterroen over setervollen. Det er slutt på at hestebjølla varsler om at det kommer kjørekar til...

Minneord om Halldor Nyeggen
Publisert 08.10.2014 19:48

Minneord om Halldor Nyeggen

Minneord  Halldor Nyeggen er død 92 år. Han hadde framhaldsskole, folkehøgskole, landbruksskole og skogskole før sine ca. 40 år som jord- og...