Setrer i Sollia - lager

Smørblomst ( tepperot)
Publisert 03.11.2015 08:55

Smørblomst ( tepperot)

- en blomst i seterlandskapetSmørblomst (Potentilla erecta) er lokalnavnet på planten tepperot om du skal lete etter opplysninger eller bilder av...

Fjellmarinøkkel
Publisert 31.10.2015 00:01

Fjellmarinøkkel

Fjellmarinøkkel   Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) er en liten merkeplante for slåtteenger med lang kontinuitet, det vil si gammel...

Engkall  i gammel slåttemark
Publisert 26.10.2015 17:10

Engkall i gammel slåttemark

Den gamle slåttemarka er en truet naturtype. Jordbruket driver med rasjonelle høstningsmåter og skaper ensartede kulturer med fôrvekster...

Ukas naturbilde 49/2014
Publisert 01.12.2014 00:07

Ukas naturbilde 49/2014

Ro over setervollen   Nå hviler vinterroen over setervollen. Det er slutt på at hestebjølla varsler om at det kommer kjørekar til...

Minneord om Halldor Nyeggen
Publisert 08.10.2014 19:48

Minneord om Halldor Nyeggen

Minneord  Halldor Nyeggen er død 92 år. Han hadde framhaldsskole, folkehøgskole, landbruksskole og skogskole før sine ca. 40 år som jord- og...

Setrene i Vesle-Grytdalen
Publisert 03.10.2014 08:45

Setrene i Vesle-Grytdalen

Vi forflytter oss nå over i Vesle-Grytdalen og her kommer vi til setrene fra garder i Atnbrua. Det jobbes med stoffet slik at publiseringsdato er...

Planter i matstell og setermaten - en oversikt
Publisert 02.10.2014 21:52

Planter i matstell og setermaten - en oversikt

Redaksjonen gir her en samlet oversikt overplanter i matstell og setermaten. det er i alt 16 ulike planter som er beskrevet i denne...

Sæterflytting
Publisert 10.06.2014 01:12

Sæterflytting

Seterflytting var sjeldent før Jobsok (St.Hans) Vårer som 2014 var særsynt. Riktig nok varierte synet på hva "full hamning" innebar. Var det...

Bjørkesaft
Publisert 27.03.2014 06:00

Bjørkesaft

Bjørkesaft var før i tida en populær vårdrikk. Den har mye energi og smaker søtt. Sevje ble samlet om våren før løvet spratt mens det ble gjort...

Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte
Publisert 20.03.2014 06:00

Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte

      Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte (blokkebær) ble spist direkte fra planten av gjeterguttene og ellers plukket av både budeia og...