Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte

Publisert 20.03.2014 06:00
Bilde av blåbær fra nettet.Bilde av multe fra nettet.Bilde av tyttebær. Foto Åse Synnøve RønningenBilde av skinntryte (blokkebær). fra nettet.
 

 

 
Blåbær, multe, tyttebær
og skinntryte (blokkebær) ble spist direkte fra planten av gjeterguttene og ellers plukket av både budeia og gjeterguttene for å spise på setra eller for salg – særlig var multe ettertraktet som bær for salg. I gode multeår på 1900-tallet kunne multe gi budeia en god ekstraskilling.

B.B.

Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte
ble spist direkte fra planten av gjeterguttene og ellers plukket av både budeia og gjeterguttene for å spise på setra eller for salg – særlig var multe ettertraktet som bær for salg. I gode multeår på 1900-tallet kunne multe gi budeia en god ekstraskilling.