Fjellmarinøkkel

Publisert 31.10.2015 00:01

Fjellmarinøkkel

 Marinøkkel på gammel eng foto Bjørn Brænd

Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) er en liten merkeplante for slåtteenger med lang kontinuitet, det vil si gammel beite- og slåttemark. Den er ikke så ofte på se som før. Da var den temmelig vanlig, og den var ettertraktet som karakteristisk god å spise.

 Fjellmarinøkkel har lenge vært regnet med blant bregneplantene som ormetungebregner, men det er kanskje andre kriterier som nå tillegges vekt. Plantene er flerårige, snaue og relativt små, de har en grønn bladplate som er steril, og en sporeaksdel som er gulaktig eller gulgrønn med tykke vegger. Tverrsprekker i sporehusene sørger for at de åpnes og at sporene spres etter blomsteringen om sommeren.

BB