Gamle bilder fra Nygardssetra

Publisert 10.02.2016 08:49

Her kommer bilder fra gamledager på Nygardssetra. Samtlige bilder er utlånt av Turid Pedersen.

Marit karder ull.
Marit karder ull.

Byfolk på setra.
Finkledde bykar på seterbesøk. Ole nøyde seg med sin helgebusserull.

Marit foran seterstua
Marit foran seterstua.

Gjeter hører til
Byfrue helser på geita

buskapen ute på beite
Buskapen slippes på beite

Buskapen slippes på beite
Inn att og snart klar for mjølking

Besøk på setra var populært. Marit og ...
Det var populært å komme på seterbesøk. Syver P Moen kom fra Søre Moensetra like nedafor.

Byfolk på besøk i flokk og følge
Byfolk på besøk i flokk og følge.

Byfolk på besøk var poåpulært
Byfolk på seterbesøk var populært. Ukjent turist.


Besøk på setra.
På beøk på Søre Moensetra (Sy'stusetra). setra.Fra v. Marit, foran Marit ukjent - trolig Gudrund Nesset (Holtet), Marie Moen - budeia på Søre Moensetra, Helge, Bjarne og Trygve Nesset.


Seteridyll
Seteridyll. Fra v. Marit, dattera Gudrund, ukjent, ukjent, Ragnhild Moen fra Nordre Moensetra.

Sommeridyll med besøk
Sommeridyll med besøk.


Turid div 46 august 1949
August 1949. Turister på besøk. Marit t.h.


Fam Didricksen 1944
Fam Didricksen på besøk i 1944


1-13 0405 Turid div 48
Marie Midt-Næsset på seter besøk.
Marit var mor til Ole Midt-Næsset.