Ormetelg

Publisert 20.02.2014 06:00
Bilde av ormetegl fra nettet.

I serien setrer i Sollia og planter I mastell og setermaten har vi i dag har vi kommet til 
Ormetelg
eller ormegras som den gjerne ble kalt i Sollia, er en stor bregne som vokser her og der over hele bygda. Bregnebladene ble brukt i fiskeskrukka for at fisken skulle holde seg bedre når fisketuren ble lang.Bladene kunne også brukes sommerstid til å pakke inn fisk når det var varmt i været og når den skulle sendes med kløv til bygds. Var det aktuelt å legge rakfisk av fangsten kunne butten legges i ei kaldkjølle eller myr nær fiskeplassen for å bli hentet på vinterføret under seterkjøringen.

B.B.