Rognebær

Publisert 13.03.2014 08:15
Bilde av rognebær fra nettet.

Vi fortsetter serien om planter i matstell og seterkosten med
Rognebær er sure og bitre, men smaken mildner noe etter at de har frosset. Før i tida ble de samlet for vinterbruk fordi de holdt seg godt og ble regnet som virksomme mot skjørbuk. Rognebærklaser ble hengt tiil tørk på setra og ble av seterkjørerne utover vinteren brukt til snarefangst fordi ryper kan følge utlagte bær like inn i renneløkka. Gjeterguttene som var med Marit Olstad i Storgrytdalen samlet rogenbær om høsten. Bærene ble brukt som lokkemiddel til å fange trost i snare. Trosten ble solgt for 3-4 øre per fugl – for én liter melk var betalingen på samme tid 10 øre. Dette var en måte å tjene penger på for ungene før i tida.

B.B.