Sæterflytting

Publisert 10.06.2014 01:12

SEH0964Seterflytting var sjeldent før Jobsok (St.Hans) Vårer som 2014 var særsynt. Riktig nok varierte synet på hva "full hamning" innebar. Var det forknipe på garden , hjemmejordene skulle minst mulig vårbeites - ja da var det godt å flytte til seters. Ikke minst stundet budeiene og ungene til seters. Hardt arbeid men likevel fritt og godt. Seterlivet omtales alltid i gode og javel romantiske vendinger av de som har opplevd det.
Her har Guro Sletten  fra Mogrenda flyytet opp på Atnos-Nysetra. Vi ser Atnglopen i baklgrunn. Bjøllkua og geitene er kjære husdyr og er avbildet. På slutten av 1960-tallet ble det etablert fellesseter i Bretningen. Garden ble kjøpt i fellesskap og drevet som gjetseter. Slik kom Dag Nordanger til Sollia. Først som røkter/budør før han fikk kjøpe garden etter at den ble avviklet som fellesseter.