Seterlivet og romantikken

Publisert 12.06.2013 23:58
1-008 (1)En av de mest myteomspunnede historiene om seterlivet er knyttet til det romantiske smutthullet som seterlivet kunne gi budeier og beilerne hennes. På setra var budeia sjefen over hverdagsarbeidet, og mot helg var forberedelsene entydige – det var ventendes folk fra bygda. Noe av det gjeveste med helgebesøket var bunten med siste ukes aviser og ellers å høre nytt fra bygda. Til tross for mye arbeid, var tida lang innemellom for ei budeie som likte å følge med. Der husmora lå på setra sjøl, var det mannen som kom til seters. En oppgave i Stor-Grytdalen var å kløve ukas budrott av ost og smør hjem. Erfaringen var at dersom smør og ost ble lagret til vinterkjøringen, oppstod det et visst svinn.
 
Men når seterdriften ble styrt av en ugift jente, ble det ofte en av drengene eller en husbondskar som fikk oppgaven med kløvhesten. Ikke sjelden var det en med et godt øye til budeia som ble hyret til setertur.
 
 
En kjæreste utenom det vanlige
Budeia Inga Lien hadde billedhoggeren Knut Skinnarland fra Rauland som kjæreste på den tiden hun var budeie. For å besøke Inga syklet han fra Rauland i Telemark til Sollia, satte sykkelen fra seg på låven i Uti og gikk til seters. Der var han sammen med Inga og guttene i to uker, før han gikk samme veien tilbake og syklet hjem. Knut Skinnarland (1909-93) var en av sin generasjons fremste billedhoggere. Fra 1948 var han knyttet til arbeidet med restaurering av Nidarosdomen.

Kilder:
Anton Brænd
Ole Anton Brænd
Bjørn Brænd

Manus:
Bjørn Brænd
 
 
 
<Tegning: Marie. (Tegning: Rolf Løchen) >