Setrer i Sollia - lager

Setra til Nyeggen på Øverdalssetra
Publisert 06.12.2010 12:03

Setra til Nyeggen på Øverdalssetra

Historia til setra til Nyeggen på Øverdalsetra stammer fra ei fradeling og skyldsetting av eiendommen Nyeggen 23. august 1879. Eiendommen det...

Setra til Brænd på Øverdalssetra
Publisert 25.11.2010 00:17

Setra til Brænd på Øverdalssetra

  Vi vet ikke så mye om eldre tider på Brænd-setra. Men i 1727 bygde Frami som en av de fire Dypdalsgårdene, som de første, sitt første...

Setra til Røstum på Øverdalssetra
Publisert 15.11.2010 09:12

Setra til Røstum på Øverdalssetra

Røstum ble utskilt fra Frami i 1837. Halvor Pedersen Vestgard, daværende bruker, tok Røstum som etternavn. Han var snekker og av ei gammal stue...

Setra til Frami på Øverdalssetra
Publisert 27.10.2010 21:45

Setra til Frami på Øverdalssetra

 Vi vet ikke når denne setra ble anlagt oppe på Øverdalssetra. Men i 1727 bygde Frami som en av de fire Dypdalsgårdene, som de først het, sitt...

Setra til Prestgarden på Øverdalssetra
Publisert 29.09.2010 14:50

Setra til Prestgarden på Øverdalssetra

Setra til Sollia Prestegard Setertrøa ble skilt fra setertrøa til garden Frami på Øverdalssetra 5.juni 1862. Arbeidet med seterstua ble...

Setra til Ingridstua på Gammelsetra
Publisert 16.09.2010 09:10

Setra til Ingridstua på Gammelsetra

Setra lå ovafor setra til Kirkestuen, og i dag er det svært vanskelig å finne rester av denne setervangen i terrenget. Kari Eggen som kom til...

Setra til garden Kirkestuen på Gammelsetra
Publisert 01.09.2010 09:50

Setra til garden Kirkestuen på Gammelsetra

Garden Kirkestuen ligger i Ytterdalen og var en husmannsplass under Sollien ved år 1700. Garden het da Sollistuen. Den var i sammenhengende...

Setra til Solligarden på Gammelsetra
Publisert 18.08.2010 06:00

Setra til Solligarden på Gammelsetra

Solligardssetra på Gammelsetra antas å være fra først på 1700-tallet. Når vites ikke. Vi vet lite om denne setra. Men garden Sollien som den...

Setra under garden Dalbakken på Gammelsetra
Publisert 21.07.2010 09:27

Setra under garden Dalbakken på Gammelsetra

Setra ligger som en ser idyllisk midt på setertrøa på den delen av Gammelsetra som har setrer som kommer fra garder i Ytterdalen. Disse ligger...

Setra til garden Atneosstua ( Nordistu)
Publisert 07.07.2010 09:51

Setra til garden Atneosstua ( Nordistu)

Vi har dessverre praktisk talt ingen opplysninger om denne setra, bortsett fra at den lå helt inntil Atneosen Gammelseter. Men at den er oppført...