Setrer i Sollia - lager

Planter i matstell og setermaten - en oversikt
Publisert 02.10.2014 21:52

Planter i matstell og setermaten - en oversikt

Redaksjonen gir her en samlet oversikt overplanter i matstell og setermaten. det er i alt 16 ulike planter som er beskrevet i denne...

Sæterflytting
Publisert 10.06.2014 01:12

Sæterflytting

Seterflytting var sjeldent før Jobsok (St.Hans) Vårer som 2014 var særsynt. Riktig nok varierte synet på hva "full hamning" innebar. Var det...

Bjørkesaft
Publisert 27.03.2014 06:00

Bjørkesaft

Bjørkesaft var før i tida en populær vårdrikk. Den har mye energi og smaker søtt. Sevje ble samlet om våren før løvet spratt mens det ble gjort...

Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte
Publisert 20.03.2014 06:00

Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte

      Blåbær, multe, tyttebær og skinntryte (blokkebær) ble spist direkte fra planten av gjeterguttene og ellers plukket av både...

Rognebær
Publisert 13.03.2014 08:15

Rognebær

Vi fortsetter serien om planter i matstell og seterkosten med Rognebær er sure og bitre, men smaken mildner noe etter at de har frosset. Før i...

Gjeterguttenes søte gleder
Publisert 08.03.2014 11:30

Gjeterguttenes søte gleder

Seterlivet foregikk i en verden for seg. Her hadde barn og voksne andre oppgaver og en friere tilværelse enn hjemme på garden og i grenda. Der...

Einstape
Publisert 06.03.2014 06:00

Einstape

Einstape samlet fluer når den ble hengt under taket. Hele kvasten med bregnen og fluene ble druknet i en vassbøtte. Ellers ble einstape brukt til...

Sisselrot
Publisert 27.02.2014 06:00

Sisselrot

I serien om planter i matstell og setermaten har vi dag kommet til Sisselrot, eller stensøte som den også ble kalt, vokser på skyggefulle steder...

Ormetelg
Publisert 20.02.2014 06:00

Ormetelg

I serien setrer i Sollia og planter I mastell og setermaten har vi i dag har vi kommet til  Ormetelg eller ormegras som den gjerne ble kalt i...

Skjefte
Publisert 13.02.2014 06:00

Skjefte

I serien om planter i matstell og setermaten har vi i dag kommet til Skjefte som er det lokale navnet på skavgras. Planten har ugrenede stengler...