Setrer i Sollia - lager

Seterfiske fra flåte
Publisert 20.12.2013 00:09

Seterfiske fra flåte

  Garnfiske på tjønnene Når slåttefolket kom til seters of slåttene for å begynne slåttearbeidet, hørte det med at de tok en ryggmeis full...

Planter i matstell og seterkosten
Publisert 14.12.2013 09:06

Planter i matstell og seterkosten

Redaksjonen vil her presentere ei plante pr. uke i tida framover. Det er i alt 19 ulike planter som vil bli beskrevet. Tekstforfatter er Bjørn...

Planter i matstellet og setermaten - lager
Publisert 14.12.2013 06:00

Planter i matstellet og setermaten - lager

 Karve vokser vilt. Før var karve en svært utbredt nytteplante, men den ser nå ut til å være sjelden. Det har trolig med omleggingen av...

Karve
Publisert 13.12.2013 09:55

Karve

I tilknytning til serien setrer i Sollia vil i ei tid framover presentere planter i matstell og seterkosten. Intensjonen er å presentere ei plante...

En kjæreste utenom det vanlige
Publisert 08.12.2013 13:34

En kjæreste utenom det vanlige

Inga Lien hadde billedhoggeren Knut Skinnarland fra Rauland som kjæreste på den tiden hun var budeie. For å besøke Inga syklet han fra Rauland i...

Oppis seter i Stor-Grytdalen
Publisert 02.12.2013 06:00

Oppis seter i Stor-Grytdalen

Vi avslutter på Stor-Grytdalssetra med Oppis seter. Setra ble anlagt i slutten av 1720-åra og   lagt ned og flyttet til Vesle-Grytdalen mellom...

Trøsetra i Stor-Grytdalen
Publisert 20.11.2013 10:14

Trøsetra i Stor-Grytdalen

På setra står det i den søre gavlveggen innskåret årstallet 1870, så setra er anlagt da av Gjermund Taraldsen Trønnes. Setra kommer under garden...

Nyere bilder fra Utisetra
Publisert 19.11.2013 06:00

Nyere bilder fra Utisetra

Seterstua i dag. Setra sett ovafra. Det gamle fjøset. Skålen. Seterstua. Den ene løa. Løa nedafor...

Tegninger med motiver fra Utisetra
Publisert 17.11.2013 06:00

Tegninger med motiver fra Utisetra

Foto av tegning utført av Knut Skinnarland. Motivet er Anton Brænd på setertunet. Påskrift på tegninga: Odelsgutten til Storgrytdalen Tegning...

Atnelien hamnelag
Publisert 16.11.2013 06:00

Atnelien hamnelag

I 1953 ble Atnelien hamnelag stiftet. Som hovedfunksjon skulle beitingen organiseres og det skulle omfatte alle bruk på nord-/østsida av...