Setrer i Sollia - lager

Gamle bilder fra Utisetra
Publisert 16.11.2013 06:00

Gamle bilder fra Utisetra

Her er bildene fra den gamle setra. Setra sett vestfra. Bildet er tatt tidlig på 1950-tallet. Fotograf er Johan Woll eller en av døtrene...

Utisetra - vinterkjøringen
Publisert 15.11.2013 06:00

Utisetra - vinterkjøringen

  Vinterkjøringen Vinterkjøringen var et stort kapittel i årets arbeidsrytme. I prinsippet ble all tungtransport gjort på vinterføret med...

Leieslått i Stor-Grytdalen
Publisert 14.11.2013 06:00

Leieslått i Stor-Grytdalen

Fra 1941 ble slåtten på setervangen utleid til Johannes Øyen på Solvang i Nordre Atnedalen for fem år. Som leie skulle Johannes kjøre til det...

Blindtarmbetennelse på setra
Publisert 13.11.2013 06:00

Blindtarmbetennelse på setra

Temaet denne gangen er sjukdom blant de som var på setra. Den største frykten ei budeie i Stor-Grytdalen hadde, var at noen ble alvorlig syke....

Slåttene til Utisetra gikk ut av bruk
Publisert 12.11.2013 06:00

Slåttene til Utisetra gikk ut av bruk

Omkring århundreskiftet 1900 ble Utis og Oppis slåtter øst i Stor-Grytdalen sluttet brukt av gardens folk. I Utiløa kan vi lese at Bjørner...

Kinning og ysting
Publisert 11.11.2013 06:00

Kinning og ysting

Serien om setrer i Sollia er fortsatt på Utisetra i Stor-Grytdalen. Temaet denne gangen er kinning og ysting.  Når skummetmelka var blitt sur,...

Fjøsstellet
Publisert 06.11.2013 06:00

Fjøsstellet

Vi er fortsatt på Utisetra i Stor-Grytdalen. Temaet denne gangen er fjøsstellet. Beskrivelsen herfra kan godt sies å være generell for...

Beitekartleggingen av 2012
Publisert 27.10.2013 08:51

Beitekartleggingen av 2012

I beiteområdet til Atnelien hamnelag gjorde Norsk institutt for skog og landskap i 2011 en vegetasjonskartlegging der Stor-Grytdalen inngikk,...

Utisetra - seterjentas søndag
Publisert 20.10.2013 06:00

Utisetra - seterjentas søndag

Seterjentas søndag er det sunget om: en ukedag uten arbeidsplikter etter at fjøsstellet var gjort unna. Det er riktig at søndag var en spesiell...

Utisetra - vinter- og vårarbeid
Publisert 17.10.2013 06:00

Utisetra - vinter- og vårarbeid

Så lenge setrene var i drift, hørte det med til ettervinteren og vårarbeidet å sage og kløve veden som trengtes om sommeren. Da var...