Setrer i Sollia - lager

UItisetra - gjetergutter og underbudeier
Publisert 30.09.2013 06:00

UItisetra - gjetergutter og underbudeier

Før i tida var det alltid en eller to gjetergutter på Utisetra. Enten var det gardens barn, den innleide budeias barn, en nærskyldt eller barna...

Utisetra - seterfisket som matauk
Publisert 25.09.2013 06:00

Utisetra - seterfisket som matauk

Stangfisket som matauk Kvislåbekken avgrenser setervollen mot nordvest. Allerede i vasshølet er det bitevillig fisk. Derfor startet de fleste...

Utisetra - hjelpemidler og nyvinninger
Publisert 19.06.2013 07:45

Utisetra - hjelpemidler og nyvinninger

Vasshølet Kvislåbekken renner klar og frisk vest for setervollen og er en naturlig grense. En kulp i bekken har tjent som vasshøl for setra. Der...

Utisetra - den mannevonde Nyeggoksen
Publisert 15.06.2013 11:38

Utisetra - den mannevonde Nyeggoksen

Marie Brænd var budeie i flere somre. Hun fortalte om sider ved seterlivet som ikke var morsomt. Et eksempel på det var mannevonde okser og kyr....

Seterlivet og romantikken
Publisert 12.06.2013 23:58

Seterlivet og romantikken

En av de mest myteomspunnede historiene om seterlivet er knyttet til det romantiske smutthullet som seterlivet kunne gi budeier og beilerne...

Seterflytting
Publisert 09.06.2013 04:58

Seterflytting

Seterflyttingen til Stor-Grytdalen skjedde ved sankthanstider. Da var forsommeren kommet til Sollia, råmen etter vinteren hadde gått ut av bakken...

Utisetra - seterbebyggelsen
Publisert 03.06.2013 00:48

Utisetra - seterbebyggelsen

For å drifte Utisetra bestod bebyggelsen av seterstue med bakstue (bygd 1830 av Peder Olsen Atnebroen), bu og framskjule.I den opprinnelige...

Utisetra - budeiene og det daglige arbeidet
Publisert 23.05.2013 22:48

Utisetra - budeiene og det daglige arbeidet

Vi gir her en oversikt over seterbudeiene på Utisetra. Marit Uti (1774-1855) fra 1803. Hun var budeie i nedre seter mens en svigerinne ble...

Utvidet seterbruk
Publisert 12.05.2013 08:08

Utvidet seterbruk

I 1802 kom det nye folk på Uti fra Alvdal. I 1803 ble Utis setervang sameie mellom Uti og Queberg (2 brødre), eller det som i dag er Nyeggen. Som...

Utis høstster
Publisert 10.05.2013 06:04

Utis høstster

Utis høstseter ligger i Stor-Grytdalen. I matrikkelforarbeidet fra 1723 går det fram av oversikten at ingen Atnelien-gard hadde seter enda. Den...