Setrer i Sollia - lager

Fra sameie til utabygds eiere
Publisert 04.05.2013 06:00

Fra sameie til utabygds eiere

Fra rydningstida og bosettingen i 1690-åra og framover på 1700-tallet gikk Atnelien over fra å være kongeallmenning til å bli privat eiendom....

Seterveien til Stor-Grytdalssetra
Publisert 28.04.2013 09:19

Seterveien til Stor-Grytdalssetra

Seterveien til Stor-Grytdalssetra ( del av Dølvegen) Allerede på 1600-tallet var det bygd bru over Atna. Denne Atnabrua var en viktig del av...

Bilder av Nyeggsetra i dag
Publisert 05.04.2013 06:00

Bilder av Nyeggsetra i dag

Setervangen ligger veldig idyllisk til i solhellinga. Seterstua. DNT's sjølbetjeningskvarter. DNT proviantlager Det gamle kokhuset som...

Glimt fra dagliglivet på Nyeggsetra i gamle dager.
Publisert 02.04.2013 06:00

Glimt fra dagliglivet på Nyeggsetra i gamle dager.

Tre generasjonr på setra. Bak fra v. den eldste generasjonen Haldor Toresson Nyeggen (1853-1933) og hans kone Elen (1857 - 1938). Foran Halvard...

Bilder fra seterflyttinga til Nyeggen
Publisert 21.03.2013 06:00

Bilder fra seterflyttinga til Nyeggen

Klar til seterflytting. Bildet er tatt i 1927. Fra v. Aslaug Nyeggen (1895 - 1973 ) med tanteungene Marit t.v. og Dagfinn, videre daværende...

Nyeggsetra - gamle bilder
Publisert 19.03.2013 06:00

Nyeggsetra - gamle bilder

Nyeggsetra i 1947. Idyll i solveggen. Gudrund på bildet er Gudrund Nyeggen (1900-1949) Setra sett fra søvest. Bildet er tatt på 1920-tallet....

Setra til garden Nyeggen i Alvdal
Publisert 14.03.2013 00:49

Setra til garden Nyeggen i Alvdal

      Nyeggsetra i Storgrytdalen (G.nr. 12, br.nr. 40)   Nyeggsetra ligger idyllisk til øverst på setervollen i Stor-Grytdalen. Den...

Storgrydalssetrene - en historisk innledning
Publisert 26.02.2013 06:00

Storgrydalssetrene - en historisk innledning

Kartutsnitt fra Hummels kart   Sporene fra Middelalderen (ca. 1000-1536)  Kveberg i Alvdal var i middelalderen et høvdingsete for...

Løvrøstsetra - navn i utmarka
Publisert 28.01.2013 12:19

Løvrøstsetra - navn i utmarka

Løvrøstsetra - navn i utmarka Dromjota Ligger langs den gamle turistvegen mellom Løvristen og Hanestadnysetra - den som går over Blankgryta...

Setra til garden Rønnngen
Publisert 18.01.2013 12:34

Setra til garden Rønnngen

Setra ligger idyllisk til på nordvestsida av Løvrøstbekken. Setra er den øverste av de fire setrene som ligger på denne sida av bekken....