Setrer i Sollia - lager

Setra til garden Vatne
Publisert 18.12.2012 14:59

Setra til garden Vatne

  Setra ligger idyllisk til på nord-vestsida av Løvrøstbekken som den nest øverste i setergrenda. Leiekontrakt fra 1919 Leiekontrakt mellom...

Setra til garden Solheim på Mogrenda
Publisert 30.10.2012 07:51

Setra til garden Solheim på Mogrenda

Setra ligger idyllisk til med Løvrøstbekken omtrent midt i setergrenda. Solheimsetra har avtale om bygsling på 99 år datert 1933. Den ble altså...

Setra til garden Tangen
Publisert 11.10.2012 06:00

Setra til garden Tangen

Setra ligger på setergrenda Løvristen og kommer fra garden Tangen på det vi kaller Tangsida på Mogrenda. Garden het  opprinnelig...

Setra til garden Grøtdalen
Publisert 18.09.2012 06:00

Setra til garden Grøtdalen

Grøtdalssetra var seter under garden Grøtdalen ( grøtgrot - stein) som lå nede ved Atna mellom utløpene til Blankgryta og Storgryta. Garden  som...

Generell innføring om Løvrøstsetrene
Publisert 30.05.2012 09:08

Generell innføring om Løvrøstsetrene

Løvrøstsetra - eller Lauvristen som den også kalles - ligger i Storgrytdalen, idyllisk til oppe på lia ved Løvristbekken som er en sidebekk til...

Setra til Ingridstua (Snekkerstua)
Publisert 06.02.2012 08:17

Setra til Ingridstua (Snekkerstua)

Denne setra ligger sør for Småtjønnseterbekken og ligger derfor på privat grunn (Mathiesen Atna).  Det er to setrer som ligger sammen her, den...

Setra til Solligarden
Publisert 30.01.2012 07:31

Setra til Solligarden

Vi vet ikke når denne setra ble anlagt. En antakelse er i tidsrommer før 1810. Det er grunn til å anta at setra til Solligarden var den første...

Sæterssetra
Publisert 30.12.2011 06:00

Sæterssetra

Setra tilhører garden Setra i Finstadgrenda. Garden ble ryddet før 1780. Dette året kom nemlig Jon og Ingeborg Hirhalsen ( senere kalt...

Gamle bilder fra Seterssetra
Publisert 30.12.2011 06:00

Gamle bilder fra Seterssetra

Her kommer gamle bilder fra Seterssetra: Seterstua og fjøset på Seterssetra Setervollen ga et kjærkomment tilskudd til forgrunnlaget for...

Gamle bilder fra setra til Nordre Finstad
Publisert 26.12.2011 06:00

Gamle bilder fra setra til Nordre Finstad

Foran seterstua. Bak fra v. ukjent, Åse Finstad (gift Kjølhamar), Agnes Uthi (gift Kulstad), Klara Finstad (gift Uthi) Foran Olav Finstad Nordre...