Setrer i Sollia - lager

Setra til Nordre Finstad
Publisert 26.12.2011 06:00

Setra til Nordre Finstad

Setra tilhører garden Nordre Finstad i Finstadgrenda. Daværende bruker av garden Nordre Finstad Paul (Pål) Paulsen Røen (1822 - 1880) g.m. Marit...

Setra til garden Kirkestuen (Sollistua)
Publisert 26.11.2011 06:00

Setra til garden Kirkestuen (Sollistua)

Kirkestuen har hatt seter både på Gammelsetra og på Småtjønnsetra. Setra på Gammelsetra er nedlagt for lenge siden og bare hustuftene står...

Setra til Søre Finstad - "Bebe" forteller
Publisert 19.10.2011 22:53

Setra til Søre Finstad - "Bebe" forteller

Anne Sofie Troye Nielsen "Bebe"  forteller. (Teksten er skrevet i samarbeid med hennes søster Karen Winther) - Jeg har vært på setra til Søre...

Publisert 14.10.2011 10:36

Generell beskrivelse av Småtjønnsetra

Småtjønnsetra ligger i et skogområde to-tre kilometer sør og vest for Finstad-gårdene ved Atna. En vet ikke når setrene på Småtjønnsetra ble...

Setra til Søre Finstad - Edvind Finstad forteller
Publisert 14.10.2011 06:40

Setra til Søre Finstad - Edvind Finstad forteller

Minner fra Småtjønnsetra Edvind Finstad forteller. Min mor og far, Margit og Embret Finstad, flyttet til Søre Finstad i 1941. Jeg var da tre år...

Bilder av setra til Søre Finstad i dag
Publisert 14.10.2011 06:39

Bilder av setra til Søre Finstad i dag

Setra slik du møter den når du kommer sørfra. I forgrunnen hytta som Anton Finstad oppførte i begynnelsen av 1920-tallet. Sauefjøset som ble...

Setra til garden Søre Finstad
Publisert 14.10.2011 06:38

Setra til garden Søre Finstad

Setra ligger idyllisk til lengst nord av de i alt sju setrene på Småtjønnsetra. Det er grunn til å tru at setra ble ryddet like før 1850 omtrent...

Gamle bilder fra setra til Søre Finstad
Publisert 13.10.2011 08:53

Gamle bilder fra setra til Søre Finstad

Vi gjengir noen bilder fra livet på setra til Søre Finstad. Bildene er velvilligst utlånt av fam. Nielsen. Redaksjonen i sollia.net vil rette...

Setra til Bortpåegga på Småtjønnsetrene
Publisert 13.06.2011 14:02

Setra til Bortpåegga på Småtjønnsetrene

Når setra opprinnelig ble anlagt, vites ikke. Men garden Bortpåegga som ligger ensom til på sørsida av Setninga rett ovafor Djupdalen, ble ryddet...

Setra til Nedre Havn (Stor-Havn) i Voldalen
Publisert 28.05.2011 00:30

Setra til Nedre Havn (Stor-Havn) i Voldalen

Setra til Nedre Havn (Stor-Havn) - fra 1976 Rondetunet Garden anla først ei seter på Storsletta i Vuludalen. Den 20. oktober 1775 skrev nemlig...