Få siste nytt

RSS - Alltid oppdatert

Få RSS Feed fra Sollia her


 RSS tilgjengeliggjør informasjon og nyheter fra ett nettsted enkelt og sømløst. RSS står for ”Really Simple Syndication” og går ut på at man i stedet for  å måtte oppsøke ett eller flere nettsteder  som net  for å sjekke om det er publisert noe nytt, gjør RSS dette automatisk og gir brukeren beskjed. RSS er derfor både praktisk og svært tidsbesparende.

Tilgjengeliggjør informasjon

Modulen RSS er svært anvendelig for oss i sollia.net som  ønsker sende ut informasjon fra vårt  nettsted. Ved å tilgjengeliggjøre en RSS-kanal til brukerne, er de oppdatert til enhver tid.
Alt nypublisert materiale vil automatisk bli levert til brukere som abonnerer på en RSS- kanal for nettstedet. Dette er meget hensiktmessig når du  vil forsikre deg om at du . raskt får med deg nyheter eller annen informasjon som publiseres på sollia.net

Denne filmen beskriver RSS