Fossedagene - søndag med kulturhistorisk vandring til Prestgarden og Solvang

Publisert 08.09.2011 09:36

En vandring i Sollias kulturlandskap var et av ønskene i evalueringen av Fossedagene som publikum gjorde gjennom et svarskjema i fjor. I år guidet Bjørn Brænd et tallrikt følge fra Ytterdalen til Øverdalen. På utvalgte steder stoppet følget og Gunhild Kværness leste tekster fra Helene Lassens produksjon. Minnestenen  er for Engebret Jonsen Sollien, drivkraften bak byggingen av Sollia kirke, innviet i 1738. Om to år er kirken 275 år

Her er bildene:

Guide og programleder Bjørn Brænd kåserte fra kirkebakken. Foto Hans Sollid

Gunhild Kværness leste fra Helene Lassens tekster. Foto Hans Sollid

Gode talere og gode lyttere på kirketrappa. Foto Bjørn Brænd
Så vandrer vi i flokk og følge fra kirken til Prestegården - slik prestefolkene Helene og Carl lassen gjorde gjennom alle de 38 åra de bodde i Sollia. Foto Bjørn Brænd


Første stopp var på Nymoen der Gudrund Nymoen kunne ønske velkommen. Foto Hans Sollid


Han Andreas heter en fortelling av Helene Lassen. Far til Andreas kom fra Nymoen. Her fikk vi komme inn på låven for å slippe unna regnet og for å høre Gunhild lese. Foto Hans SollidNoen av tilhørerne på låven på Nymoen. Foto Hans Sollid

Neste stopp var Prestgarden med ny opplesning. Foto Hans Sollid

Nåværende eiere av Prestgarden er Ellen Marie Tangen og Hans Bondal. Her forteller Hans om hvordan den opprinnelige Prestgarden så ut. Foto Hans Sollid

Maleri av den opprinnelige Prestgarden. Foto Hans Sollid

Så gikk turen tilbake til Solvang. Et unektelig uvant trafikkbilde gjennom Øverdalen. Foto Hans Sollid

Ting som stammer fra Helene og Carl Lassen med bl.a. bøker skrevet av og om Helene Lassen. Foran t.h. den nye boka "Fra fjellbygden" - fortellinger for barn og voksne som Sollia Forlag nå gir ut. Foto Hans Sollid
Bilde av Carl Lassen. Foto Hans Sollid

På Solvang var det en fotoutstilling om Sollia kirke laget av Sidsel Røine t.v. og Synnøve Røstum Lien. Foto Hans Sollid

På Solvang var det dekket med kvite duker som seg hør og bør. Foto Hans Sollid
Det er trivelig på Solvang. Foto Hans Sollid
Som vanlig fikk vi mye god mat på Solvang, ikke minst takket være denne gjengen på kjøkkenet. Foto Hans Sollid

Kulturprogrammet på Solvang ble ledet av Bjørn Brænd. Foto Hans Sollid
Gunhild og Bjørn i sving på Solvang. Foto Hans Sollid

Utvalg og redaksjon til boka "Fra fjellbygden" var ved mor og datter Ingeborg Lyche Gomnæs og Anja Maria Brænd. Foto Hans Sollid

Thorvald Løchen fulgte interessert med på mange av programpostene under de tre fossedagene i Sollia. Helene Lassen var søster til hans bestefar, og han uttrykte ved avslutningen av programmet søndag en stor takk til arrangørene for å ha presentert Helene og Carl Lassens omfattende virke i Sollia og tatt vare på og hedret deres minne med bokutgivelse og minneplate. Særskilt takket han forlegger av boka Helene Lassen: Fra fjellbygden og bygdebokforfatter Bjørn Brænd i den sammenheng. Foto Hans SollidVirksomhetsleder for service og kultur i Stor-Elvdal kommune, Janne Mellum, likte det hun så og opplevde under fossedagene. Ved avslutningen minnet hun om at kommunen stod rede til å hjelpe arrangørene til å finne områder hvor det kan være økonomisk støtte å hente, og at Fossedagene nå er blant de viktigste kulturbegivenhetene i Stor-Elvdal. Foto Hans Sollid