Edvin på en onsdag: arbeidermiljø

Publisert 18.07.2021 09:25
Edvin på en onsdag:

Mogrenda og skogbruket: arbeidermiljø

Fortalt på Fossedagene 2017
av Edvin Finstad
- her avbildet med sitt oldebarn Edvin
Arbeidermiljø.

Utover i 1930-åra utviklet det seg et ungt og driftig arbeidermiljø på Mogrenda. Det var flest skogsarbeidere i dette miljøet, og de jobbet aktivt for utvikling av organisasjoner og utdannelse. I dette miljøet kom også den faglige organiseringen. Sollia Skog- og Land ble dannet. Jeg husker Lars Modahl vervet meg som medlem i 1957. Da var jeg 19 år. Jeg har vært i LO siden. Lars var aktiv både i fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen, og endte opp som ordfører. En annen organisasjon som kom til å bety mye på Mogrenda, var Norsk Bonde og Småbrukerlag. De fikk sitt eget lag i Sollia og Atndalen, og de drev meget aktivt. Småbrukene skulle utvikles så godt som mulig. De ønsket bedre avlinger, og mer produktive dyr. Som journalist dekket jeg småbrukerlagsstevne på samfunnshuset her med over 50 deltakere.

Det var mange og aktive foreninger, husmorlag, sanitetsforening, blindesaksforening, sangkor, bridgeklubb og sikkert flere jeg ikke husker i farten.

I kjølvannet av dette miljøet kom det også et idrettslag som bygde sin egen bane på moen nord for Setninga. Det ble bygget badstue som sto ved veien nord for butikken. Husk at på denne tida var det ikke strøm, og ikke varmtvann i noe hus. Jeg var sjøl med i badstua flere ganger som unge. Det var åpning en gang i uka for damer og en for menn. Sterke og svette skogsarbeidere var veldig glad i denne formen for personlig stell.

H.S.