Edvin på en onsdag: Om turismen på østsida av Rondane - del 5: Jakt og fangst

Publisert 06.02.2019 05:00

Edvin FinstadEdvin på en onsdag:
Sollia.net fortsetter her en serie om turismen på østsida av Rondane. Den er hentet fra et foredrag som Edvin Finstad holdt under kulturvandringa på fredag under åfjorrets Fossedager

Del 5: Jakt og fangst

Mens det meste av utvikling skjedde i Musvolsetra, ble det mer stille i Bjørnhollia. I perioder lå stedet nærmest øde. Men husene i Bjørnhollia ble også brukt til å huse turister. I 1923 fikk Hanna og Johannes Øien, som startet med bureising i Atndalen, leie setra av Pål Stakston.  Johannes brukte setra i mange år og leide også bort rom til turister. Han var meget interessert i jakt og fangst. Han og Embret på Musvolsetra ble gode venner, og det var et vennskap som varte livet ut.

1-1930 Embret Finstad på jaktBildet: Embret Finstad på rypejakt i lia ovafor Musvolsetra


De ble også gode jaktkamerater og drev med fangst av rype om vinteren. Mye av det de skjøt og fanget, ble nok brukt i turistdriften. Men far fortalte at de av og til solgte ryper de hadde fanget i snare i Geitsida og i Vassbulia. Det var en måte å skaffe seg kontanter på i de vanskelige tidene.

 

Utover i 1930- og 40 åra ble Bjørnhollia sterkt utviklet som turistbedrift. I 1944 var det 713 besøkende og 707 overnattinger, og i 1945 kom 608 besøkende og 578 overnattinger. Det ble bygget farbare veier dit, og bru over Myldinga kom i 1946. stedet ble det store på østsida av Rondane. I 1948 sto det store nye huset i Bjørnhollia ferdig. Det ble tømret av tømmermenn fra Sollia. Den Norske Turistforening kjøpte stedet i 1941, og tre generasjoner av familien Øyen var vertskap helt til noen år siden, i 1999. Samtidig som Bjørnhollia ble bygget ut, gikk turisttrafikken på Musvolsetra tilbake. Gedine og Pål Stakston hadde ingen barn, og trafikken tok slutt flere år før Pål Stakston døde i 1943.

Link til egen artikkel om Bjørnhollia

H.S.