Immateriell kulturarv

Publisert 25.03.2021 11:45

1-16 1006 3 UVRondanutsikten  - "De blå fjella " - som immateriell kulturarv
Utsikten fra FV 27 langs Atnasjøen får meget flott omtale i en publikasjon fra Kulturrådet. I en større artikkel går en her inn på historien og dimmensjonen rundt denne unike utsikten. Rondaneutsikten har gjennom tidene gått fra å være en verdsatt utsikt til å bli det som kalles en immateriell kulturarv. 
Les mer her

UNESCOS verdensarvliste
UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003 for æ bekytte denne rikdommen bedre.

Det bør derfor jobbes med å få Rondanemotivet bør inn på UNESCOs Verdensarvliste. 
Les mer her

Nasjonalmotiv
Dette aktualiserer nok en gang spørsmålet om ikke dette burde kåres som Norges Nasjonalmotiv. 
Dett er ikke første gang at dette med utsikten mot Rondane fra østsida av Atnasjøen bringes på bane. I en større artikkel i VG lanseres faktsik begrepet Nasjonalutsikten.
Les mer her

H.S.