Historisk stoff

Temadager om bureising i Sollia 6.-8.sept. Del 1
Publisert 30.05.2019 21:39

Temadager om bureising i Sollia 6.-8.sept. Del 1

Bildet: Hans Dalen var en av brødrene fra Furulund som ble bureisere. Her står han midt i rydningsfeltet på Dalen i 1926 med hakke og tverrøks...

Sollia - et trafikksentrum i bergverkstida
Publisert 13.05.2019 18:05

Sollia - et trafikksentrum i bergverkstida

Bildet: Fra v. Mathias Lien, Odd Næsset, John Wollum, Helge Sæther og Embret Brænd Arbeidshesten fram fra glemselen Sollia forlag og...

Vellykket 8. mai-markering
Publisert 10.05.2019 12:31

Vellykket 8. mai-markering

Bildet: Helge Lien (97) framsto som et rutinert interjuvobjekt da han fortalte historien om sin tid i polititroppene i Sverige under krigen. T.v....

I dag fyller John Wollum 95 år
Publisert 04.05.2019 12:16

I dag fyller John Wollum 95 år

I dag, 4. mai 2019, fyller John Wollum 95 år, min ennå spreke idrettsonkel, bosatt på Granheim Alderspensjonat i Stor-Elvdal. Fulgte godt...

Om Musvolsetra
Publisert 09.04.2019 07:00

Om Musvolsetra

Om Musvolsetra Redaksjonen avslutter her serien om turismen sørøst i Rondane med å se litt nærmere på Musvolsetra. 1. Ei lita tømra stue –...

Historia om Buvollen (Fagervoll)
Publisert 21.03.2019 13:32

Historia om Buvollen (Fagervoll)

Foto: Hans Sollid Vi ser først litt på dette oversiktsbildet som viser inngangen til Rondane fra sørøst. Bildet: 1. Båthuset til Peder Nesset...

Om utviklingen av eiendomsforholdene på vestsida av Atnasjøen
Publisert 13.03.2019 21:40

Om utviklingen av eiendomsforholdene på vestsida av Atnasjøen

Bildet: Søndre del av Vassbulia med Geitsida og Blåkollen Bildet: Midtre del av Vassbulia med Illmanndalen lengst til høyre. Som det...

Granhaugen solgt
Publisert 08.03.2019 04:45

Granhaugen solgt

  Etter mer enn 30 år på Granhaugen, har Tor og Lise Andersen nå solgt gården. Blomsterproduksjonen er avsluttet, og de flytter tilbake til...

Edvin på en onsdag: Om turismen på østsida av Rondane - del 6: Heder og frigjøring
Publisert 13.02.2019 06:00

Edvin på en onsdag: Om turismen på østsida av Rondane - del 6: Heder og frigjøring

Edvin på en onsdag: Sollia.net avslutter her en serie om turismen på østsida av Rondane. Den er hentet fra et foredrag som Edvin Finstad...