Historiske bilder

Ukas historiske bilde - uke 11/2021
Publisert 18.03.2021 12:27

Ukas historiske bilde - uke 11/2021

  Litt førpåskestemning med dette bildet av Hjalmar Holtet som her driver litt turisttransport slik i påsketider. Det var vel heller slik at...

Ukas historiske bilde - uke 10/2021
Publisert 14.03.2021 16:32

Ukas historiske bilde - uke 10/2021

 Ukas historiske bilde viser Ludvig Tangen kløver ved sammen meed sine barnebarn Lars-Erik og Åge Morten. Ludvik Andreassen Tangen var...

Ukas historiske bilde - uke 9/2021
Publisert 28.02.2021 12:28

Ukas historiske bilde - uke 9/2021

Klare netter med måneskinn nå framover gjør at enkelte rødrever går ei usikker framtid i møte. Nå er det vel stadig færre som bedriver denne...

Ukas historiske bilde - uke 8/2021
Publisert 22.02.2021 09:35

Ukas historiske bilde - uke 8/2021

På bildet ovenfor ser du de ulike poststemplene som er brukt i Sollia.  Postens historie i Sollia kommer vi tilbake til, men det var sogneprest...

Ukas historiske bilde - uke 7/21
Publisert 14.02.2021 13:09

Ukas historiske bilde - uke 7/21

  1.      Tømmerhugst og lunning av tømmer til nytt tilbygg Jomsborg og scene. Embret A Brænd (framst), Syver P Moen og Rolf Øvergaard med...

Ukas historiske bilde - uke 06/2021
Publisert 07.02.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 06/2021

  Arbeidet på Folldalsvegen starter opp fra Atnbrufossen 15.oktober 1939.   Fra v. Per Uthi, Odd Næsset, Per Olbj. Moen, Trygve Næsset, Harald...

Ukas historiske bilde - uke 5/2021
Publisert 31.01.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 5/2021

 Ukas naturbilde er tatt ova' Sjølisetra og vi ser tydelig seterhusa på Utisetra. Dette viser at den gang var det ganske snaut for bjørkeskog der...

Ukas historiske bilde - uke 3/2021
Publisert 24.01.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 3/2021

Ukas historiske bilde er fra 1968 da Rolf Øvergaard hadde snekret sammen sin egen patent for husvær for isfiskere. den fikk navnet "Jugar-Bua".

Ukas historiske bilde - uke 4/2021
Publisert 24.01.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 4/2021

  Ukas historiske bilde var lenge uoppklart, men bygdebokforfatter Bjørn Brænds teori om at dette var fra Stor-Havns seter i Voldalen viste seg å...

Ukas historiske bilde  - uke 3/2021
Publisert 17.01.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 3/2021

 Med siste ukes temperaturer er det verdt å minne om denne varmebua som Rolf Øvergaard i sin tid benyttet på Atnasjøen.  H.S.