-itt hørt anna

Seterslåtten
Publisert 19.07.2021 06:00

Seterslåtten

Seterslåtten står nå for tur. På dennne setertrøa blir det nok maskinell drift med rundballepresse. Ljåslått med rakstkulle til å bre graset...

Ukas historiske bilde - uke 29/2021
Publisert 18.07.2021 11:55

Ukas historiske bilde - uke 29/2021

Dette bildet er tidligere vist som ukas historiske bilde, men først nå har vi fått oppklart en gang for alle at bildet er tatt på den gamle...

Edvin på en onsdag: klasseforskjeller
Publisert 18.07.2021 09:25

Edvin på en onsdag: klasseforskjeller

Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket: klasseforskjeller Fortalt på Fossedagene 2017 av Edvin Finstad - her avbildet med sitt oldebarn...

Edvin på en onsdag: arbeidermiljø
Publisert 18.07.2021 09:25

Edvin på en onsdag: arbeidermiljø

Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket: arbeidermiljø Fortalt på Fossedagene 2017 av Edvin Finstad - her avbildet med sitt oldebarn...

Edvin på en onsdag: opplysning
Publisert 18.07.2021 09:24

Edvin på en onsdag: opplysning

Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket: opplysning Fortalt på Fossedagene 2017 av Edvin Finstad - her avbildet med sitt oldebarn...

Edvin på en onsdag: industri
Publisert 18.07.2021 09:23

Edvin på en onsdag: industri

Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket: industri Fortalt på Fossedagene 2017 av Edvin Finstad - her avbildet med sitt oldebarn...

Edvin på en onsdag: avslutning
Publisert 18.07.2021 09:23

Edvin på en onsdag: avslutning

Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket: avslutning Fortalt på Fossedagene 2017 av Edvin Finstad - her avbildet med sitt oldebarn...

Ukas historiske bilde - uke 28/21
Publisert 12.07.2021 11:40

Ukas historiske bilde - uke 28/21

Bildet er fra en tur på Ringebufjellet. På bilen sitter John Trygve Holt. Så fra venstre står Anna Haugen, John Holt, Trygve Haugen og Hjalmar...

Sommeråpent
Publisert 07.07.2021 08:36

Sommeråpent

Solliaysteriet melder at de har sommeråpent hver dag, dvs også på søndager.   SOLLIAYSTERIET SA  Solliaveien 817,  SOMMERÅPENT: hver dag...

Slag i slag
Publisert 06.07.2021 12:52

Slag i slag

Berit Gomnæs har funnet dette kartet over registrete lyn-nedslag i området rundt Atnasjøen forleden.  Dette viser med all tydelighet at vi slapp...