50-års konfirmanter

Publisert 08.09.2014 00:36

_JO11671- Je skjønner itte riktig at det er 50-år sia alt...var det en som sa. Men alle var de der.

Høsttakkedu


gudstjenesten i Sollia Kirke med innleide artister skapte ei vakker ramme for 50-års konfirmantene i i "stappfull kjerkje".
Fra venstre Torbjørn Kjølhamar, Åsmund Amundlien, Arne Kulstad, Gerd Uthi, og Ester Brønd Oskarsen Eli Finstad Bakke foran i bunad. Til høyre sogneprest Åge Hval.