Åpningen av kunstutstllingen

Publisert 12.09.2014 11:44
Utstillerne Gudlaug og Ståle Blæsterdalen
Den tradisjonelle kunstutstillingen i Fossegalleriet på Jomsborg var i år viet søskenparet Gudlaug og Ståle Blæsterdalen, begge med røtter fra Nord-Atndalen og med sterke røtter fra Rondane. Ståle har vært med på mange utstillinger i Fossegalleriet, mens Gudlaug debuterte i år hos oss med sine bilder inspirert fra gamle helleristinger.
Før Even ordfører åpnet det hele, ønsker leder av styret i Atnbrufossen vannbruksnmuseum Anne Grethe Toften velkommen og Ellen Marie Tangen og hennes svigerdatter Sarah Nagell båre spilte og sang før publikum fikk slippe til denne meget severdige utstillingen.

Anne Grethe Toften ønsker velkommen.


Leder av styret for Atnbrufossen Vannbruksmuseum Anne Grethe Toften ønsker velkommen.


Even ordfører holder seg til manusetEven ordfører konsentrer seg m manuset.Sjå nederst hele talen.Flott oppmøte på fredagsettermiddagen
Oppmøtet til kunstutstillingen på fredagsettermiddagen var upåklagelig.

Ellen Marie Tangen og Sarah Nagell synger "No ser eg atter....
Ellen Marie Tangen og hennes svigerdatter og rektor på Sollia skole Sarah Nagell synger duett i "No ser eg atter slike fjell og dalar".

Sarah Nagell spilte på lur.Sarah Nagell spilte på lur.

Fra kunstutstillingen.
Kunstutstillingen hang oppe både i restauranten og inne i salen på Jomsborg. Et flott galleri.

Åpning på Jomsborg av Fossedagene 2014

5.september kl 15.00.
ved ordfører Even Moen
Velkommen godtfolk.

 Særlig ønsker vi velkommen årets kunstnere som viser oss sine grafiske arbeider her på Jomsborg:  

Gudlaug Blæsterdalen og Ståle Blæsterdalen.


Vi har allerede hatt to andre gjester i aksjon:

Professor Atle Nesje fra Bergen, og

Professor Øivind Storm Bjerke fra Oslo


De har vist oss våre nabofjell og gitt oss ny kunnskap – naturfaglig og kunsthistorisk. Takk til begge.

 Fossedagene har som sin målsetting å formidle og vise fram ukjent og kjent stoff fra vårt lokalområde. Det har vært en ledetråd i alle de 20 åra som Fossedagene er arrangert. Men i særdeleshet har Fossedagene de siste 12-15 åra vise en bredde fra vår historie som bare et fåtall har kjent til fra før. Hermed en stor takk til programkomiteen med Jo Øvergaard og Bjørn Brænd i spissen.

 Fossedagene skal gi vårt publikum opplevelser – det er vår oppgave som vertskap for alle som regelmessig bruker Sollia i sin fritid, og også for de som har valgt å reise langs Nasjonal turistveg Rondane. Fossedagene er det viktigste arrangementet for opplevelser på denne veistrekningen og vår lokale takk for det Statens vegvesen har gjort.


Fossedagene er et kjempeløft for ei lita bygd. Fossedagene ville ikke vært mulig uten stor dugnadsinnsats og hjelp fra mange hold. Takk til alle især.

 Fossedagene går i år over tre dager. Vi bruker naturen, kulturlandskapet, Vannbruksmuseet og vårt kjære grendehus


H.S.