Arbeidsmetodene for fløterne

Publisert 24.08.2016 07:00

Lunnkara i sving. Foto Ambros Sollid

Arbeidsmetodene var nedarvet gjennom generasjoner og vi som i sin tid var med som ferske nybegynnere lærte å forstå tømmeret, både som mengde og individuelle stokker, utnytte vannet, skjønne grunnforhold og stryk, vite om lumske evjer og stygge skjær der tømmeret lett festet seg. Fløterlagene hadde forskjellige oppgaver fra bakendkara som stod for sluttrensken til de mobile lagene som ble satt inn der det erfaringsvis ble trøbbel om ikke en forebyggende innsats ble gjort - og så statuslagene av lunnekarer som tok de vanskeligste og farligste oppgaven der tømmerhaugene toppet seg himmelhøyt over vatnet. Båtkarene var de som skulle sikre at ikke liv gikk tapt i farlige situasjoner. Å være båtkar i en flomstor Atna full av gyllent tømmer var ikke for hvem som helst.

B.B.

 
Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om sine minner fra Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.