Årsmøte på mandag

Publisert 09.03.2021 12:54
17 0319 kurs i Holtålen Bildet: Daværende leder i Sollia Røde Korps Hjelpekorps sammen med dagens leder Einy Brønd på kurs i Holtålen i 2017

Mandag har Sollia Røde Kors årmøte på Rondane River Lodge kl. 18.30.
Det planlagte kurset i førstehjelp er utsatt pga Covid19, sier lederen Einy Brænd. Her som ellers samarbeider vi med Folldal RødeKors, sier Einy Brænd
Sollia Røde Kors har ei lang historie i Sollia. Hjelpekorpset ble stiftet 2. juni 1952, dvs at de er 70 år til sommeren. 52 kurs i hjelpekorpsetBildet: Hjelpekorpsøvelse vinteren 1951/52. Vi tror at fra venstre står Inger Tangen, i kjelkedraget Åsmund Wollum og Anders Odd Fossum. Karen med skyggelua Odd Nesset. delvis skjult Pål Brænd og Odd Brænd(fremst og delvis skjult).