Båtplass eller gravplass

Publisert 10.08.2021 09:24


21 0808 båten 2Behovet for opprydding i gamle båtplasser langs Atnasjøen er stort. Dette fikk redaksjonen erfare her en dagen da vi oppdaget dette vraket av en båt som lå godt "bevart" i ei opparbeidet "grav" i landet nord for Gunstadbua. Det er i slike tilfeller at en kan lure på om dette er en båtplass eller en gravplass.

21 0808 motoren

Det som var ekstra overraskende var at det til denne båten tydeligvis tilhørte en motor som lå på land. 
Spørsmålet som naturlig melder seg blir her som så mange ganger før: hvem har rett og plikt til å rydde opp?
I alle fall ingen melder seg bør Stor-Elvdal kommune som forurensningsmyndighet kunne seg på slike saker som i dette tilfelle må regnes som ren forsøpling langs et vernet vassdrag. 

H.S.